Naval Ravikant

"Có một lý thuyết mà tôi gọi là 'lý thuyết năm con tinh tinh'. Trong Động vật học, bạn có thể dự đoán tâm trạng và các kiểu hành vi của bất kỳ con tinh tinh nào mà năm con tinh tinh chúng hay đi chơi nhất." - Hải quân Ravikant

Image by Nguyen Dang Hoang Nhu

Naval Ravikant

Đây là một nơi tuyệt vời để cho mọi người biết thêm về doanh nghiệp của bạn.

Image by Brigitte Tohm

Báo giá mới

Đây là một nơi tuyệt vời để cho mọi người biết thêm về doanh nghiệp của bạn và các dịch vụ bạn cung cấp. Bạn muốn làm cho nội dung này của riêng bạn? Dễ thôi. Chỉ cần thêm hình ảnh, văn bản và liên kết của bạn vào giá trị đặt trước này hoặc kết nối với dữ liệu từ bộ sưu tập của bạn.

Image by Dollar Gill

Báo giá

Đây là một nơi tuyệt vời để cho mọi người biết thêm về doanh nghiệp của bạn và các dịch vụ bạn cung cấp. Bạn muốn làm cho nội dung này của riêng bạn? Dễ thôi.

Girls in the Library